m
a
LOGISTICĂ

Depozitare logistică

Oferim partenerilor nostri  servicii profesionale de depozitare, preluare, livrare, etichetare, gestiune stocuri marfă, consultanţă vamală, declaraţii statistice intrastat, distribuţie, transport rutier și aerian pentru mărfuri generale.

Descopera
a
VAMĂ

Logistică vamă

AZL oferă consultanță pentru întocmirea documentelor de import-export  în domeniul vamal. Toate serviciile noastre se desfășoară în conditii de maximă siguranță, eficiență, promptitudine, rapiditate și seriozitate.

Descopera
a
INTRASTAT

Logistica intrastat

Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri  între ţările din Uniunea Europeană. Compania noastră oferă suport logistic operatorilor economici furnizori de date Intrastat.

Descopera
a

Logistica vama

Mărfurile neunionale introduse pe teritoriul vamal al României sunt prezentate în vamă imediat după sosirea lor la biroul vamal desemnat, sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autorităţile vamale, sau într-o zonă liberă. Aveţi obligaţia de a prezenta la vamă mărfurile neunionale pe care le introduceţi în Uniune. Acestea trebuie să primeasca un regim vamal, aprobat de autoritatea vamală.

Logistica transport

AZL oferă certitudinea unor servicii de calitate privind transportul aerian, maritim și rutier. Prin „transport TIR” se înţelege transportul mărfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaţie, sub regimul denumit regim TIR. Prin „operaţiune TIR” se înţelege partea unui transport TIR efectuată pe teritoriul unei părţi contractante de la un birou vamal de plecare sau de intrare (de trecere) la un birou vamal de destinaţie sau de ieșire (de trecere);