INTRODUCERE

AZL Marketing 

este un sinonim pentru servicii de  încredere, solide, durabile şi personalizate, unde orientarea către client şi profesionalismul sunt factori de excelenţă. Toate serviciile noastre se desfăşoară în condiţii de maxima siguranţă, eficienţă, promptitudine, rapiditate şi seriozitate.

 

AZL Logistics

vă oferă soluţii pentru depozitare, manipulare marfa, combinate cu servicii vamale, servicii de transport şi distribuţie atât în Bucureşti, România cât şi în afara ţări. Tarifele sunt negociabile în funcţie de cantitate, tipul mărfurilor şi durata contractului.

a
a

AZL

Servicii Transport

Prin „transport TIR” se înţelege transportul mărfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaţie, sub regimul denumit regim TIR. Prin „operaţiune TIR” se înţelege partea unui transport TIR efectuată pe teritoriul unei părţi contractante de la un birou vamal de plecare sau de intrare (de trecere) la un birou vamal de destinaţie sau de ieșire (de trecere);

a

AZL

Servicii Vamă

Aveţi obligaţia de a prezenta la vamă mărfurile neunionale pe care le introduceţi în Uniune. Acestea trebuie să primeasca un regim vamal, aprobat de autoritatea vamală. Mărfurile neunionale introduse pe teritoriul vamal al României sunt prezentate în vamă imediat după sosirea lor la biroul vamal desemnat, sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autorităţile vamale, sau într-o zonă liberă.

a

AZL

Declaraţii Intrastat

Declaratia intrastat trebuie întocmita de societatile comerciale care au depasit in anul anterior pragul valoric stabilt pentru import-export si de catre cei care au depasit pragul valoric in cursul anului, acestia trebuind sa completeze declaratia incepand cu luna in care au depasit.